Acasă Cercetarea cresterii si reproducerii

Cercetarea cresterii si reproducerii

Cercetarea creșterii și reproducerii speciilor pe cale de dispariție
în vederea repopulării râurilor din România

Prioritatea noastră este să dezvoltăm o bază cu stocuri de reproducători din speciile amenințate cu dispariția din care vom face an de an repopulări în viitor în apele din România și să avem o rezervă națională de pești pentru situația în care există pericolul dispariţiei speciilor din mediul lor natural.

Proiectul a fost demarat încă din anul 2002 în cadrul Complexului din Facultatea de Biologie, București, și apoi în cadrul Stațiunii de cercetare pentru Conservarea Biodiversităţii şi Dezvoltarea Zonei Montaneînsă în care lucrările efective se derulează începând cu anul 2006. În prezent o parte din obiective sunt finalizate (ferma 1 unde sunt crescuti sturioni), o parte sunt parţial finalizate (sediile laboratoarelor şi centrului de pregătire profesională) şi urmează în cel mai scurt timp să demarăm lucrările pentru finalizarea tuturor obiectivelor.

Ne propunem ca în următorii 5 ani să punem în funcţiune totală această staţiune de cercetare şi să demarăm primele proiecte concrete de populare a râurilor Bistriţa şi Moldova împreună cu autorităţile locale responsabile cu monitorizarea speciilor de peşti.

În stațiunea de cercetare de la Frasin creștem în prezent 4 specii de sturioni – morun, nisetru, cegă și păstrugă – alături de crap comun, crap chinezesc, caras comun și caras ornamental japonez la care se fac studii de biologia creșterii în captivitate.

Cele patru specii de sturioni – morun Huso huso, nisetru Acipenser guedenstaedtii, cegă Acipenser ruthenus și păstrugă Acipenser stellatus – sunt din prima reproducere de sturioni din România realizată de colaboratorii noștri SC Kaviarhouse SRL, care sunt parteneri de cercetare din 2004 până în prezent.

S-au efectuat studii de biologia captivității, nutriție, hrănire, studii de realizare a filtrării și recirculării apelor, care a permis buna lor creștere și dezvoltare timp de mai bine de 10 ani.

Dezvoltăm noi tehnologii şi metode de aclimatizare şi creştere în domeniul pisciculturii şi acvaculturii, reţete noi de furajare, extinderea utilizării produselor de cultură acvatică (peşte, alge, s.a.), obţinerea unor medicamente bio pentru acvacultură.

Proiectele naționale de cercetare științifică pe care le-am derulat în domeniul tehnologiilor de creștere, nutriție și reproducere a peștilor sunt următoarele:

Contract CEEX – BIOTECH 120/2006, subcontract 310/P2 (STURDUN) (2006 – 2008) – Conservarea şi utilizarea durabilă a sturionilor din Dunărea inferioară;
Contract CEEX–AGRAL 5 (NUTRIACVA) (2005 – 2008) – Cercetări pentru producerea de furaje autohtone convenţionale şi neconvenţionale competitive utilizate în acvacultură;
Contract Sectorial 357/2006 (2006 – 2008), Elaborarea tehnologiilor de reproducere pentru speciile de peşti rare, periclitate sau ameninţate cu dispariţia;
Contract 3800AK/20.09.2007, Evaluarea riscurilor asupra mediului pentru cultivarea în România a porumbului modificat genetic, liniile MON 810 şi T25, iulie – decembrie 2007;
Contract 201/2006, CNAFP (2006 – 2007), Cercetări cu privire la mecanismele de filtrare biologică a apelor destinate fermelor de acvacultură de producţie intensivă şi superintensivă, executant;
Contract 52-171/2008, PN II (2008-2012), Optimizarea proceselor tehnologice din acvacultură prin introducerea sistemelor şi metodelor de hrănire automatizată şi de monitorizare a calităţii apei, în vederea încadrării în cerinţele UE privind calitatea mediului şi a produselor din acvacultură, responsabil contract, 2008-2012;
Contract 52-170/2008, PN II (2008-2012), Elaborarea şi implementarea unor tehnologii intensive de creştere a speciei Oreochromis niloticus (Tilapia) – în vederea introducerii ei în acvacultura din România, responsabil contract, 2008-2012;

Atașăm mai jos Decizia de atestare din partea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică:

Societatea Ecologică Aquaterra este înregistrată la poziția 22.