Acasă Cerere sponsorizare

Cerere sponsorizare

Avantajele oferite sponsorului și finanțatorului

Avantajele unei firme care efectuează sponsorizări cu prevederile legii:

Promovarea imaginii firmei dv.
Beneficii fiscale.
Apariția denumirii firmei dvs. pe materialele promoționale ale SE AQUATERRA (bannere, pliante, broșuri etc).
Prezentarea sponsorilor în Raportul Anual al SE AQUATERRA.

Foto: „Hucho hucho” de Harald Peki (= User Krampus on de.wikipedia) – selbst fotografiert von Harald Peki. Sub licență Attribution via Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hucho_hucho.jpg

Prin plasarea acestuia pe posterul, pliantul, broşura, proceeding-ul şi manualul de lucru în ihtiologie şi enunţarea numelui firmei la toate simpozioanele ştiinţifice naţionale şi internaţionale, work-shopuri şi întâlniri organizate de Aquaterra, departamentul de Biologie Animală al Universităţii Bucureşti, Facultatea de Biologie cu autorităţi naţionale şi locale pe profilul de conservarea biodiversităţii, educaţie, protecţia mediului şi cu ocazia realizării unor filme ştiinţifice.

Sponsorii care ne oferă bani și materiale în vederea realizării Stațiunii de Reconstrucție Ecologică a Râurilor și Dezvoltare Durabilă Montană – Frasin vor fi mediatizați prin oferta noastră de reclamă și publicitate în următoarele moduri:

Inscripționare pe posterul cu tema Salvarea lostriței în ultimul ei refugiu.

Realizarea unor emisiuni la TVR1 și posturile locale din Suceava: Favorit, N24, Etno TV, în parteneriat cu primăria comunei Ciocănești, odată cu participarea la Festivalul Național al Păstrăvului, care se organizează în fiecare an în Comuna Ciocănești, în perioada 15-20 august, și unde S.E. Aquaterra este parteneră încă de la prima ediție. Cu această ocazie vom mediatiza activitățile efectuate cu ajutorul sponsorilor noștri și dorim chiar participarea unui reprezentat al firmei la festival.
Menționăm că pe teritoriul comunei Ciocănești se găsește majoritatea populației de refugiu de lostriță.

Într-un film documentar care este în curs de realizare de către echipa AQUATERRA.

Realizarea unor bannere de mari dimensiuni, pe care vor fi menționate firmele participante la proiect și care vor fi amplasate la:

Sediul stațiunii: Frasin, Suceava;

Pe valea Bistriței, pentru delimitarea zonei de refugiu pe râu în sectorul localităților Cârlibaba-Ciocănești-Iacobeni-Vatra Dornei (zonă de conservare declarată la nivel european dar pentru care nu s-au luat nici un fel de măsuri).

Site-ul de internet dedicat stațiunii și lostriței.

Realizarea unei cărți cu speciile rare de pești din fauna României și enunțarea sponsorilor care au participat la realizarea sa.
Foto: „Hucho hucho” de Harald Peki (= User Krampus on de.wikipedia) – selbst fotografiert von Harald Peki. Sub licență Attribution via Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hucho_hucho.jpg
Avantajele sponsorizărilor / donațiilor

Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare Codul fiscal prevede urmatoarele:

Contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea și legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt indeplinite cumulativ urmatoarele condiții:

a) sunt in limita a 3‰ din cifra de afaceri;
b) nu depașesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Legea sponsorizării, mai exact Legea nr. 32/1994, este instrumentul juridic care reglementează actele de sponsorizare şi mecenat. Pentru societăţile comerciale, cheltuielile cu sponsorizarea şi mecenatul sunt deductibile, limitat, din impozitul pe profit. Potrivit cu Titlul II (Impozitul pe profit), Capitolul II (Calculul profitului impozabil), art. 21 permite firmelor care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat să deducă sumele respective din impozitul pe profit, dacă sunt îndeplinite cumulativ Posibilitatea contribuabililor persoane fizice de a dispune de o sumă în limita a 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil, pentru susţinerea entităţilor nonprofit.

 

UN MODEL DE CONTRACT DE SPONSORIZARE GATA COMPLETAT CU DATELE SE AQUATERRA – ROMANIA IL PUTETI DESCARCA DE AICI: CONTRACT DE SPONSORIZARE

 

Prevăzuta la Titlul III (Impozitul pe venit), Capitolul X (Venitul net anual impozabil), art. 84, această reglementare acordă contribuabililor persoane fizice posibilitatea de a redirecţiona până la 2% din impozitul pe venitul anual către ONG-uri.

 

CEREREA PRIVIND DESTINATIA SUMEI REPREZENTAND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL PE VENITURILE DIN SALARII SI ASIMILATE SALARIILOR O GASITI AICI: FORMULARUL 230

 

***