Acasă Inventariere si monitorizare biodiversitate, intocmire planuri management pentru arii naturale protejate

Inventariere si monitorizare biodiversitate, intocmire planuri management pentru arii naturale protejate

Echipa Aquaterra are o bogată experiență în întocmirea studiilor de inventarierea și monitorizarea speciilor de plante, nevertebrate și vertebrate și de întocmire a planurilor de management pentru ariile protejate.

Echipa Aquaterra a elaborat planul de management pentru Parcul Natural Snagov, a făcut parte din grupurile științifice ce au avut ca scop conservarea biodiversității prin înființarea mai multor parcuri naturale și arii protejate, cum ar fi Parcul Natural Comana sau Valea Vâlsanului (pentru protejarea aspretelui – Romanichthys valsanicola), a inventariat fauna și flora pentru declararea ca rezervație a Izvoarelor Dâmboviței, a efectuat nenumărate studii în masivul Rarău – Giumalău, Geoparcul Mehedinți, Parcul Natural Comana, Litoralul Mării Negre, Valea Moldovei – Păltinoasa-Ruși, Lacul Stânca Costești sau Râul Bistrița (pentru salvarea lostriței) sau pentru declararea ca arie protejată a Bălții Văcărești – Delta Bucureștiului.

Lista studiilor de evaluare, inventariere și monitorizare a biodiversității și a planurilor de management pentru ariile protejate elaborate de S.E. Aquaterra:

Parcul Natural Comana
Valea Dâmboviţei (la izvoare)
Parcul Natural Lacul Snagov – unde am elaborat și Planul de Management
Geoparcul Mehedinţi
Planul de management al ariei naturale de protecție specială avifaunistică Balta Suhaia.

S.E. Aquaterra este o asociaţie profesională de conservare a biodiversităţii, din 1991, care reuneşte specialişti din Universitatea Bucureşti – Facultatea de Biologie, ICAS – Colectivul de Cinegetică şi Salmonicultură, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură, Institutul de Biologie al Academiei Române, Universitatea „Al. I. Cuza” – Facultatea de Biologie, ingineri silvici care lucrează în Direcţiile Silvice judeţene, jurnalişti.

Suntem partener al posturilor Animal Planet şi Discovery în România pentru conservarea speciilor rare de floră şi faună sălbatică în parteneriat cu Facultatea de Biologie a Universităţii Bucureşti.

Prin activitatea noastră ştiinţifică, fiind persoană juridică de cercetare ştiinţifică înscrisă în Registrul Naţional al Potenţialilor Contractori de la Ministrul Educaţiei şi Cercetării ANCS – deci recunoscută ca instituţie de cercetare ştiinţifică, am desfăşurat activităţi de evaluare a efectivelor speciilor rare de peşti din habitatele de refugiu ale speciilor rare de peşti. Realizăm şi studii de impact, fiind autorizaţi din noiembrie 2007 de către Agenţia Naţională de Protecţia Mediului pentru efectuarea studiilor de impact de mediu, bilanţurilor de mediu, rapoartelor de mediu pentru diverse investiţii în vederea obţinerii autorizaţiilor de construcţie.

Considerăm că prin activitatea lor profesională, membrii S.E. Aquaterra şi-au adus aportul la activităţi grele de conservare şi salvare a speciilor rare de peşti, la monitoringul şi managementul acestor specii rare de peşti. Am construit în curtea Facultăţii de Biologie un Complex Educaţional Ecologic constând din Acvariu, Fluvarium I şi II, motiv pentru care am primit Premiul I al Fundației Internaționale Ford-Motor Company pentru activităţi de conservare a speciilor rare de plante şi animale în România şi în localitatea Frasin, judeţul Suceava este în curs de construire o a doua bază de cercetări pentru reconstrucţia ecologică a râurilor şi a zonei montane.

Atașăm mai jos Decizia de atestare din partea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică:

Societatea Ecologică Aquaterra este înregistrată la poziția 22.