Acasă Misiune

Misiune

Societatea Ecologică Aquaterra

Educația ecologică prin hobby

Acvaristica şi teraristica, creşterea plantelor decorative, a păsărilor cântătoare şi de decor, fotografierea plantelor şi animalelor care sunt practicate în general de oamenii care iubesc natura sunt foarte eficiente pentru atragerea marelui public, în special a copiilor şi tinerilor, în abordarea cu respect şi pasiune a problemelor mediului. Aquaterra promovează aceste hobby-uri cultivând dragostea pentru natură prin excursiile pe care le realizează și îndrumarea vizitatorilor în acvariile, serele și terariile acesteia.

Poluarea și braconajul

La ora actuală, poluarea excesivă a râurilor şi îndeosebi braconajul fără limite, a dus la dispariţia a circa 40–45% din speciile de peşti de râu în toate ţările europene. Prin poluare, mai mult sau mai puţin sunt culeşi toţi poluanţii emişi de industrie, agricultură şi alte activităţi umane din bazinul hidrografic al unui râu.

În România se estimează că circa 50-60% din speciile de râu de peşti sunt ameninţate cu dispariţia. Din cele peste 95 de specii de pești de apă dulce din fauna României mai trăiesc 85 de specii, 10 fiind deja dispărute, iar din speciile marine, mai mult de 2/3 nu mai sunt întâlnite pe litoralul românesc.

Speciile de pești amenințate cu dispariția în România

În prezent circa 20% sunt la limita dispariţiei:

aspretele – Romanichthys valsanicola – singurul peşte care poartă numele ţării,
roşioara termală – Sardinius racovitzai,
cleanul mic – Leuciscus leuciscus,
cleanul de Maramureş – Leuciscus souffia agassizi – Telestes souffia agassizi,
fusarul – Zingel streber,
pietrarul – Zingel zingel,
şalăul vărgat – Stizostedion volgense,
văduviţa – Leuciscus iduus,
guvidul sau moaca de nămol – Benthophylloides braunneri,
sturionii – morunul, nisetrul, viza, păstruga, cega –
ţigănuşul – Umbra krameri,
zvârluga – Cobitis elongata,
moşul cu ghimpi – Pungitius platygaster, s.a.

Cum se implică Aquaterra

Acum cel mai important proiect pe care îl dezvoltăm este Staţiunea de Cercetare pentru Conservarea Biodiversităţii şi Dezvoltarea Zonei Montane, din Frasin-Suceava.

Prioritatea noastră este să dezvoltăm o bază cu stocuri de reproducători din speciile amenințate cu dispaiția din care vom face an de an repopulări în viitor în apele din România și să avem o rezervă națională de pești pentru situația în care există pericolul dispariţiei speciilor din mediul lor natural.

Proiectul a fost demarat încă din anul 2002 însă lucrările efective se derulează începând cu anul 2006. În prezent o parte din obiective sunt finalizate (ferma 1 unde sunt crescuti sturioni), o parte sunt parţial finalizate (sediile laboratoarelor şi centrului de pregătire profesională) şi urmează în cel mai scurt timp să demarăm lucrările pentru finalizarea tuturor obiectivelor.

Ne propunem ca în următorii 5 ani să punem în funcţiune totală această staţiune de cercetare şi să demarăm primele proiecte concrete de populare a râurilor Bistriţa şi Moldova împreună cu autorităţile locale responsabile cu monitorizarea speciilor de peşti.

Pasiunea domnului profesor Nicolae Crăciun pentru natură a început încă de când era mic

Încă de mic copil domnul profesor Nicolae Crăciun fost convins că este nevoie de naturalişti adevăraţi, care să salveze speciile, nu doar să vorbească că ar trebui salvate. Mereu și-a pus întrebarea: Cine să o facă? Automat îi venea în minte primul răspuns moral: În primul rând, eu!

În copilărie a avut un bun exemplu, pe bunicul său, care îi povestea din amintirile sale întâmplări şi contacte cu animalele sălbatice.

La vârsta de 5 ani a mers cu bunicii şi părinţii în codrul secular Slătioara. Atunci a văzut pentru prima dată o pădure virgină, dar şi respectul comunităţilor locale de atunci pentru această rezervaţie. Apoi, mereu îi spunea bunicului să împrejmuiască o pădurice de vreo 2 ha din spatele casei şi să o facă rezervaţie, lucru care s-a şi întâmplat în anul 1974.

A pune în practică un nou mod de a gândi…

Nicu Crăciun, așa cum îl alintăm noi, a devenit profesor la Facultatea de Biologie a Universității din București, acolo unde și-a dorit de mic să ajungă și să schimbe mentalitatea studenților naturaliști, ecologi, biologi, biochimiști, geografi și geologi.

A fost nemulțumit de modul scolastic și nerealist în care se făcea educația profesională, mai ales cea cu privire la protejarea și conservarea speciilor și a habitatelor acestora precum și la aplicațiile ecologiei în domeniul tehnic.

A realizat un alt mod de aprofundare a cercetării ștințifice și de formare a tinerilor specialiști. Domnia sa consideră că este imoral să teoretizăm la nivel universitar situația unor specii de plante și animale amenințate sau aflate chiar în pragul dispariției și să nu facem nimic decât să arătăm cu degetul vinovații din trecut sau din prezent.

Nicu a antrenat de-a lungul anilor serii de studenți, unii dintre ei transformându-se în specialiști lucizi și realiști care duc mai departe flăcara salvării speciilor periclitate.

Misiunea, scopul, obiectivele generale și specifice ale Aquaterra, activitățile operaționale

Activitățile noastre corespund cu programele europene privind conservarea speciilor amenințare – NATURA 2000 și Convenția privind conservarea diversității biologice a Națiunilor Unite.

Mesajul Conducerii

Dorim să aducem o nouă abordare, un plus de viziune, de inovație și soluții reale pentru salvarea speciilor rare de pești din România, in contextul accentuării pericolului dispariției a numeroase specii. In cei peste 20 ani de experiență în conservarea biodiversității, am derulat peste 100 proiecte de cercetare, am organizat peste 50 expediții pe toate râurile din România, am avut inițiative legislative de ocrotire și conservare a speciilor de pești, totul făcut cu pasiune și responsabilitatea pentru viitor. Implica-te in actiunile noastre, mâine va fi prea târziu!

Viziunea Noastra

Henry Ford: Viziunea fără execuție este doar halucinație…

Ne propunem să fim o organizație pilon pentru conservarea florei și faunei (cu precădere a speciilor de pești) pe cale de dispariție din România.

Misiunea Noastra

Warren Buffet: Nu este necesar să faci lucruri extraordinare pentru a obține rezultate extraordinare.

Ne dedicăm toată energia pentru gasirea celor mai potrivite soluții de conservare a biodiversității din România, prin responsabilitate și respect, prin orientarea permanentă către schimbarea mentalității oamenilor către protejarea naturii, către valorificarea cu responsabilitate a resurselor naturale și constientizarea pericolului dispariției ireversibile a speciilor de floră și faună.

Valorile Noastre

Steve Jobs: Imi iubesc familia și iubesc să conduc Apple și Pixar. Am toate acestea, sunt foarte norocos.

PROFESIONALISM
EFICIENȚĂ
INOVAȚIE
ETICA
PASIUNE
RESPONSABILITATE

Scopul Nostru

Dezvoltăm proiecte de salvare a speciilor de floră si faună, de creștere a gradului de conștientizare și educaţie pentru protecția mediului înconjurător.

Strategia

Ne-am propus să ne perfecționăm continuu, să ne însușim cele mai noi tehnici și proceduri de conservare a biodiversității pe care să le implementăm în proiectele noastre și ale partenerilor.

Obiectivele operationale propuse

1. Crearea unui centru educațional multidisciplinar unic în România de conservare a biodiversității pentru dezvoltarea conceptului de educaţie ecologică prin hobby a populației.

2. Formarea unui nucleu de specialiști, voluntari dedicați scopului nobil de protejare a naturii.

3. Implementarea proiectelor de reconstrucție ecologică pentru salvarea speciilor de pești amenințați cu dispariția: aspretele Romanichthys valsanicola – singurul peşte care poartă numele ţării, roşioara termală Sardinius racovitzai, cleanul mic Leuciscus leuciscus, cleanul de Maramureş Leuciscus souffia agassizi – Telestes souffia agassizi, fusarul Zingel zingel, pietrarul Zingel asper, şalăul vărgat Stizostedion volgense, văduviţa Leuciscus iduus, guvidul sau moaca de nămol Benthophylloides braunneri, sturionii (morunul, nisetrul, viza, păstruga, cega), ţigănuşul Umbra krammeri, zvârluga Cobitis elongata, moşul cu ghimpi Pungitius platygaster, etc.

4. Dezvoltarea cercetărilor în conservarea speciilor de pești.

5. Dezvoltarea pe scară largă a acvaculturii ca sursă alternativă a consumului de pește pentru populație. Prin acțiunile pe care le desfășoară, promovam idei noi în cercetare, în dezvoltarea tehnologiilor moderne și producția echipamentelor de cercetare, dezvoltarea unor noi metode de realizare și a echipamentelor corespunzătoare (ex.: metode noi de acvacultură, metode integrate de acvacultură, hrănitoare automate ieftine și performante).

6. Afilierea la organisme și instituții internaționale.

7. Crearea unor parteneriate durabile cu actori din domeniul acvaculturii și pisciculturii.