Acasă Natura 2000

Natura 2000

Aquaterra este custode al ariilor naturale Natura 2000 ROSPA 0058 Lacul Stânca Costești și ROSCI 0365 Valea Moldovei – Păltinoasa și Ruși

ROSPA 0058 Lacul Stânca Costești
Contract de custodie nr. 335 – 3.03.2014

Aria protejată Lacul Stânca Costești ROSPA 0058 este o zonă protejată de interes național care corespunde categoriei IV IUCN (rezervație naturală de tip mixt), situată în Botoșani, pe teritoriul administrativ al localităților Stânca Ștefănești, Manoleasa și Ripiceni. Acesta se extinde pe o suprafață de 2161 de hectare, fiind declarată arie protejată prin Legea nr. 5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național – secțiunea a III-a – zone protejate).

Situl reprezintă cel mai important cartier de iernare a păsărilor acvatice din bazinul Prutului. Stoluri de rațe, gâște, pescăruși și cufundari poposesc în timpul migrației în zona lacului de acumulare și al celui de compensare. Avifauna din perimetrul lacului de acumulare este constituită din 178 de specii de păsări, iar 44 dintre acestea sunt specii protejate la nivelul UE.

ROSCI 0365 Valea Moldovei între Păltinoasa și Ruși
Contract de custodie nr. 336 – 3.03.2014

Aria protejată de importanță comunitară ROSCI 0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși este o zonă umedă din regiunea biogeografică continentală reprezentând un habitat specific pentru speciile de interes conservativ Lutra lutra vidra alături de patru specii de amfibieni, două specii de pești și o specie de nevertebrate, Bombina buhai de baltă cu burta roșie și Triturus tritonul cu creastă.

Din punct de vedere al vulnerabilității aria protejată de importanță comunitară este caracterizată de pierderea și distrugerea habitatului ca rezultat al activităților de agricultură, a suprapășunatului, de exploatare forestieră, a dragării și drenării habitatului umed, al activităților industriale, al exploatării miniere de suprafață sau subterane, al poluării prin utilizarea de îngrășăminte chimice.

Odată cu încredințarea în anul 2013 a custodiei celor două arii protejate. S.E. Aquaterra va desfășura activități permanente de marcare cu borne a perimetrelor, instalarea de panouri de avertizare – informare, administrare și pază, conservare și protecția biodiversității, inventarierea și monitorizarea speciilor, renaturare, educație și conștientizare ecologică, emitere de avize.