Acasă Nutritie si tehnologii in piscicultura si acvacultura

Nutritie si tehnologii in piscicultura si acvacultura

Dezvoltăm noi tehnologii şi metode de aclimatizare şi creştere în domeniul pisciculturii şi acvaculturii, reţete noi de furajare, extinderea utilizării produselor de cultură acvatică (peşte, alge, s.a.), obţinerea unor medicamente bio pentru acvacultură.

Proiectele naționale de cercetare științifică pe care le-am derulat în domeniul tehnologiilor de creștere, nutriție și reproducere a peștilor sunt următoarele:

Contract CEEX – BIOTECH 120/2006, subcontract 310/P2 (STURDUN) (2006 – 2008) – Conservarea şi utilizarea durabilă a sturionilor din Dunărea inferioară;
Contract CEEX–AGRAL 5 (NUTRIACVA) (2005 – 2008) – Cercetări pentru producerea de furaje autohtone convenţionale şi neconvenţionale competitive utilizate în acvacultură;
Contract Sectorial 357/2006 (2006 – 2008), Elaborarea tehnologiilor de reproducere pentru speciile de peşti rare, periclitate sau ameninţate cu dispariţia;
Contract 3800AK/20.09.2007, Evaluarea riscurilor asupra mediului pentru cultivarea în România a porumbului modificat genetic, liniile MON 810 şi T25, iulie – decembrie 2007;
Contract 201/2006, CNAFP (2006 – 2007), Cercetări cu privire la mecanismele de filtrare biologică a apelor destinate fermelor de acvacultură de producţie intensivă şi superintensivă, executant;
Contract 52-171/2008, PN II (2008-2012), Optimizarea proceselor tehnologice din acvacultură prin introducerea sistemelor şi metodelor de hrănire automatizată şi de monitorizare a calităţii apei, în vederea încadrării în cerinţele UE privind calitatea mediului şi a produselor din acvacultură, responsabil contract, 2008-2012;
Contract 52-170/2008, PN II (2008-2012), Elaborarea şi implementarea unor tehnologii intensive de creştere a speciei Oreochromis niloticus (Tilapia) – în vederea introducerii ei în acvacultura din România, responsabil contract, 2008-2012;
Foto: “Chemistry Laboratory – Bench” by Jean-Pierre from Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre, Burgundy region), France – Chemistry laboratory, detail. Licensed under CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chemistry_Laboratory_-_Bench.jpg #mediaviewer/File:Chemistry_Laboratory_-_Bench.jpg

Atașăm mai jos Decizia de atestare din partea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică:

Societatea Ecologică Aquaterra este înregistrată la poziția 22.