Acasă Premii

Premii

Premiul I al Fundaţiei Internaţionale Ford Motor Company pentru activităţi de conservare a speciilor rare de plante şi animale în România

În anul 2002 ca o recunoaştere pentru originalitatea realizării bazei de acvacultură reprezentată de Fluvariile 1 şi 2 și pentru eforturile de conservare a speciilor indigene de plante și animale Fundația Internațională Ford Motorcompany a acordat premiul I pentru protecţia mediului în anul 2002 (Conservation and Enviromental Grants 2002) proiectului “Saving the sculpin-perch, asprete, or Romanian darter Romanichthys valsanicola the living fossil of the Romanian fauna”, accomplished by the Aquaterra Ecological Society.

Proiectul s-a desfăşurat sub coordonarea dr. Nicolae Crăciun, iniţiatorul organizaţiei Aquaterra, lector în cadrul Catedrei de Biologie Animală al Facultăţii de Biologie a Universităţii din Bucureşti. Aspretele este una dintre cele mai rare specii, fiind decretat de Consiliul Europei prin Directiva Habitate drept cea mai ameninţată specie de peşti din lume. Activitatea Aquaterra de salvare a aspretelui şi a altor specii pe cale de dispariţie a fost promovată prin ştirile de cercetare ale Buletinului Informativ Săptămânal editat de Universitatea din Bucureşti.

Decernarea premiilor Ford a avut loc pe 19 noiembrie 2002, la Muzeul Naţional Cotroceni. La selecţie au participat 102 proiecte – un număr record în Europa Centrală şi de Est – realizate de către persoane fizice şi organizaţii ce vizează: protecţia mediului, a florei, a faunei şi a habitatului lor natural; protecţia patrimoniului naţional; ingineria mediului (reducerea poluării şi a consumului de resurse naturale); proiecte realizate de copii sau tineri.

În ultimii 19 ani, au fost premiate prin Henry Ford European Conservation Awards peste 15.000 de proiecte implicând cca. 110.000 din 34 de ţări. Premiul I constă în acordarea unei sume de 5.000 $, în semn de recunoaştere a activităţii deja realizate. Aquaterra a folosit această finanţare pentru investiţii în echipamente pentru hormoni, reactivi, filtre, transportul materialelor biologice şi popularea fluvariilor în vederea reproducerii în captivitate şi a repopulării.

Anexăm şi o copie xerox după diploma primită care atesta valoarea pentru acvacultură a bazei de cercetare existentă şi dezvoltată exclusiv prin activitatea profesorilor şi a altor specialişti din institutele de cercetare care sunt membri ai Societaţii Ecologice Aquaterra.

 

Alte premii:

Premiul Animal Planet în valoare de 20.000 USD – acordat în anul 1996.

Premiul UE – pentru Complexul Educațional Aquaterra Bucuresti 2005/2007

Afilieri:

Aquaterra este membră in asociații internaționale de conservare a biodiversității:

Membră a IAD – International Association for Danube Research;

Membră a Federației Internaționale pentru Conservarea Țestoaselor Terestre Testudo hermanni – SOPTOM, regiunea Var, Provence, colaboratoare a departamentului de Ecologie, Tehnologie si Mediu a Universitatii din Marsilia, Provence, Franța.

Ținem să subliniem că reprezentăm în Romania Societatea Internațională pentru Conservarea si Protecția Broastelor Testoase cu sediul la GONFARON, Franța.