Acasă Servicii consultanta accesare fonduri europene

Servicii consultanta accesare fonduri europene

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Oferim garanția finanțării proiectului de investiții

Echipa Aquaterra este formată din economişti, ingineri, biologi, cercetători, profesori universitari, voluntari care oferă consultanţă pentru investiţii prin fonduri europene nerambursabile 2014-2020. Avem o experienţă de 8 ani în consultanţă cu peste 120 proiecte finanţate prin fonduri europene.

Întocmim documentaţia completă pentru accesarea fondurilor europene pentru domeniul privat – ferme agricole (vegetale și animale), achiziții utilzaje, sisteme de irigații, construcții, infrastructură;

Întocmim documentaţiile complete pentru accesarea fondurilor europene pentru domeniul public – alimentare cu apă, canalizare, drumuri, poduri, clădiri publice, baze sportive, parcuri;

Documentaţiile cuprind:

CERERE DE FINANŢARE ŞI ANEXE
STUDIU DE FEZABILITATE
STUDII DE TEREN (Studiu topografic-cadastral, Studiu geo, Studiu hidro)
PROIECTUL TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE
CAIETE DE SARCIN
DOCUMENTAŢII PENTRU OBŢINERE AVIZE ŞI AUTORIZAŢII
PLAN DE AFACERI
PLAN DE MARKETING
DOSARE DE ACHIZIŢIE – fişa de date şi caiete de sarcini
CERERI DE PLATĂ
CONSULTANŢĂ GENERALĂ
CONSULTANŢĂ PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
CONSULTANŢĂ POST-IMPLEMETARE
INSTRUIREA PERSONALULUI
REPREZENTAREA BENEFICIARULUI ÎN RELAŢIILE CU TERŢII
Foto: “Ueberladewagen (jha)” by Hinrich. Licensed under CC BY-SA 2.0 de via Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ueberladewagen_(jha).jpg

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •