Acasă Servicii consultanta accesare fonduri europene

Servicii consultanta accesare fonduri europene

Oferim garanția finanțării proiectului de investiții

Echipa Aquaterra este formată din economişti, ingineri, biologi, cercetători, profesori universitari, voluntari care oferă consultanţă pentru investiţii prin fonduri europene nerambursabile 2014-2020. Avem o experienţă de 8 ani în consultanţă cu peste 120 proiecte finanţate prin fonduri europene.

Întocmim documentaţia completă pentru accesarea fondurilor europene pentru domeniul privat – ferme agricole (vegetale și animale), achiziții utilzaje, sisteme de irigații, construcții, infrastructură;

Întocmim documentaţiile complete pentru accesarea fondurilor europene pentru domeniul public – alimentare cu apă, canalizare, drumuri, poduri, clădiri publice, baze sportive, parcuri;

Documentaţiile cuprind:

CERERE DE FINANŢARE ŞI ANEXE
STUDIU DE FEZABILITATE
STUDII DE TEREN (Studiu topografic-cadastral, Studiu geo, Studiu hidro)
PROIECTUL TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE
CAIETE DE SARCIN
DOCUMENTAŢII PENTRU OBŢINERE AVIZE ŞI AUTORIZAŢII
PLAN DE AFACERI
PLAN DE MARKETING
DOSARE DE ACHIZIŢIE – fişa de date şi caiete de sarcini
CERERI DE PLATĂ
CONSULTANŢĂ GENERALĂ
CONSULTANŢĂ PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
CONSULTANŢĂ POST-IMPLEMETARE
INSTRUIREA PERSONALULUI
REPREZENTAREA BENEFICIARULUI ÎN RELAŢIILE CU TERŢII
Foto: “Ueberladewagen (jha)” by Hinrich. Licensed under CC BY-SA 2.0 de via Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ueberladewagen_(jha).jpg