Acasă Servicii

Servicii

Serviciile pe care le oferim

Echipa Aquaterra este formată din biologi, ingineri, cercetători, economiști, profesori universitari, voluntari cu o vastă experiență pentru a vă spriji în realizarea proiectelor dvs: în proiectarea lor, realizarea documentației tehnice de proiectare și de mediu pentru obținerea avizelor și autorizațiilor și consultanță în executarea lucrărilor.

Avem o experienţă de peste 20 de ani, cu peste 120 proiecte finanţate prin fonduri europene, și zeci de proiecte de investiții în domeniul amenajărilor hidrotehnice, parcurilor eoliene, amenajărilor piscicole sau complexelor turistice aprobate.

De asemenea, am desfășurat nenumărate proiecte de cercetare în domeniul acvaculturii, studii de inventariere a biodiversității sau elaborarea planurilor de management al unui parc natural Natura 2000.

Proiectăm și realizăm ferme intensive și superintensive de acvacultură prin finanțări la cheie și asistăm până la finalizarea investiției în acvacultură, asigurând documentația necesară obținerii avizelor.

Întocmim documentaţiile complete pentru accesarea fondurilor europene pentru domeniul privat – Ferme agricole (vegetale și animale), achiziții utilaje, sisteme de irigații, construcții, infrastructură.

Întocmim documentaţia completă pentru accesarea fondurilor europene pentru domeniul public – alimentare cu apă, canalizare, drumuri, poduri, clădiri publice, baze sportive, parcuri.

Elaborăm Rapoarte de mediu, Studii de evaluare adecvată, Rapoarte de evaluare a impactului asupra mediului, Bilanțuri de mediu, pentru investițiile în amenajări hidrotehnice, energie eoliană, termocentrale, ferme de acvacultură, energie solară, aeroporturi, complexe turistice, proiecte complexe de alimentare cu apă, canalizare, stații de epurare și construcție de drumuri și edificii, etc, inclusiv pentru cele aflate pe raza unor arii naturale protejate Natura 2000.

Realizăm studii de inventariere a faunei și florei, planul de management pentru arii protejate Natura 2000.

Tehnologii de creştere în domeniul pisciculturii şi acvaculturii, furajare, medicamente bio. Oferim consultanță și asistență în acvaponie și permacultură.

Proiectăm grădini publice, parcuri, cascade și iazuri (bazine) de grădină cu pești decorativi: crapi japonezi, carași de grădină, sturioni, pentru spații publice și grădini private; amenajăm acvarii, terarii, acvaterarii.

 

Documentaţiile cuprind:
CERERE DE FINANŢARE ŞI ANEXE
STUDIU DE FEZABILITATE
STUDII DE TEREN (Studiu topografic-cadastral, Studiu geo, Studiu hidro)
PROIECTUL TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE
CAIETE DE SARCINI
DOCUMENTAŢII PENTRU OBŢINERE AVIZE ŞI AUTORIZAŢII
PLAN DE AFACERI
PLAN DE MARKETING
DOSARE DE ACHIZIŢIE – fişa de date şi caiete de sarcini
CERERI DE PLATĂ
CONSULTANŢĂ GENERALĂ
CONSULTANŢĂ PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
CONSULTANŢĂ POST-IMPLEMETARE
INSTRUIREA PERSONALULUI
REPREZENTAREA BENEFICIARULUI ÎN RELAŢIILE CU TERŢII

***

Foto: “Irrigation1” by Paulkondratuk3194 at en.wikipedia. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Irrigation1.jpg