Acasă Statiunea Frasin

Statiunea Frasin

Stațiunea de cercetare este din anul 2008 în curs de amenajare în localitatea Frasin, satul Plutonița, județul Suceava.

Scopul stațiunii este este să dezvoltăm o bază cu stocuri de reproducători din speciile amenințate cu dispariția din care vom face an de an repopulări în apele din România și să avem o rezervă națională de pești pentru situația în care există pericolul dispariţiei speciilor din mediul lor natural.

În cadrul stațiunii realizăm studii de cercetare în domeniul creșterii în captivitate și al reproducerii în vederea repopulării râurilor din România.

Stațiunea cuprinde:

Stația de creștere (Ferma 1)

Pe o suprafață de 600 mp se află 20 de bazine pentru creşterea sturionilor și 1 laborator de reproducere pentru specii pe cale de dispariție:

 • lostrița – Hucho hucho,
 • lipan – Thymallus thymallus,
 • pietrar – Zingel zingel,
 • fusar – Zingel streberi,
 • asprete — Romanichthys valsanicola,
 • porcușorul de vad – Romanogobio uranoscopus,
 • cleanul mic – Leuciscus leuciscus,
 • mihalț – Lota lota,
 • păstrăv indigen – Salmo trutta fario.

Stația de creștere este dotată cu sisteme recirculante (RAS), de filtrare biologică și fizico-mecanică.

Sera multietajată

pentru cercetări de acvaponie, permacultură, în modul experimental. Este realizată în proporţie de 70% (construcţia, dar fără instalaţii şi dotări necesare). Sunt necesare: panouri fotovoltaice, pompe, bazine, patul vegetal, utilităţi.

Clădirile pentru laboratoare

2 clădiri – faza la roşu, compuse din:

 • Laborator de cercetare pentru acvacultură,
 • Laborator de ihtiologie,
 • Sală de conferinţe — 60 locuri — pentru training, cursuri, consultanţă,
 • Spaţiu administrativ – 6 birouri,
 • Spaţii de cazare – 20 locuri,
 • Sală de mese—40 locuri.

Amfiteatrul in aer liber

200 persoane – pentru conferinţe, training, educaţie pentru copii, tineri, studenţi, vizitatori.

Rezervatia naturală privată – 2 ha

Din 1974 s-au luat măsuri de conservare specială totală. Aici se gasesc:

 • 270 specii ierboase,
 • 38 specii lemnoase,
 • 560 specii nevertebrate,
 • 36 specii macromicete: ciuperci,
 • 8 specii micromamifere,
 • 4 specii macromamifere: căpriori, cerbi, mistreţi, urşi,
 • 76 specii păsări forestiere, cuibăritoare, oaspeţi de iarnă, de pasaj, de vară.

Foișorul de observare a rezervației

12 locuri – realizat în proporţie de 100%.

Izvorul si balta amenajată pentru reproducerea amfibienilor

Triton, broaşte, insecte acvatice: ord. Odonata (libelule), ord. Coleoptera (gândaci de apă), ord. Heteroptera (ploşnite de apă, scorpioni de baltă, fugăi) – amenajat parţial.

Terrarium

pentru broaşte ţestoase indigene Emys orbicularis, cu rol educativ pentru vizitatori şi un terrarium cu alte specii – în curs de realizare. În prezent adăpostim 16 broaşte ţestoase.

Stația de înmulțire zooplanctonică

pentru hrănirea puietului piscicol din specii rare şi ameninţate de peşti – realizat în proporţie de 30%.

Amenajări hidrotehnice

pentru realizarea aducţiunii de apă şi amenajarea a 40 bazine de acvacultură atât pentru specii rare de peşti cât şi pentru peşti cu valoare economică scazută destinaţi pentru hrănirea juvenilului şi indivizilor adulţi reproducători ai speciilor rare de peşti (realizat in proportie de 50%):

 • boiştean – Phoxinus phoxinus,
 • clean – Leuciscus cephalus,
 • beldiţă – Alburnoides bipunctatus,
 • porcuşor comun – Gobio gobio,
 • grindel – Orthrias barbatulus,
 • caras auriu – Carassius auratus gibelio.

Statia de înmulțire a speciilor rare de pești

Se afla în stadiu de proiect, realizata în proporţie de 30%.

 • bazine de prematurare şi maturare a reproducătorilor,
 • camera de reproducere artificială,
 • staţia de incubaţie şi creşterea puietului în primele 3-5 zile de viaţă după terminarea dezvoltării embrionare,
 • sălile de creştere a puietului în primele 30-50 zile în cca. 600 acvarii.

Magazia de furaje și laboratorul de testare

a noilor reţete de furaje pentru peşti rezultate din activităţati de cercetare în vederea producerii de noi tipuri de furaje – în prezent în faza de proiect.

Model pilot de fermă de permacultură a afinului american – Vaccinium sp.

şi a altor specii de arbuşti fructiferi în vederea introducerii lor în zona Montană în satele din Munţii Carpaţi.

Biblioteca

5000 volume tipărite, 8000 volume pe suport electronic, 3500 broşuri şi pliante, articole ştiinţifice din domeniile: zoologie, biologie, botanică, ecologie, conservarea biodiversităţii s.a.

Microferma zootehnică montană

Este realizată integral – destinată pentru testarea de noi tipuri de furaje concentrate din ierburi însilozate şi premixuri biologice bacteriene (furaje montane de tip bio). În colaborare cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală (IBNA) Balotești, am dezvoltat tehnici de producere a nutrețului biologic și produse concentrate folosind peste 300 de specii de plante din pajiștile montane ale României, cu aditivi și premixuri de la IBNA. Am construit o fermă pilot în care vor fi crescute animalele și am achiziționat 25 de hectare de teren.

SE Aquaterra este concesionară pe suprafaţa de 10 ha pentru realizarea unei investiţii în acvacultură fermele 2 şi 3). Alimentarea cu apă se va realiza din Râul Suha, cu un bazin hidrografic lung de 40 km.

Ferma 2 – Acvacultură

Pe o suprafata de 6 ha va fi amenajată din proiecte ulterioare, pentru creşterea speciilor rare de peşti (puiet juvenil, reproducători), creşterea speciilor de peşti importante pentru acvacultura în sistem extensiv (bazine mari de acvacultură de 5000-10.000 mp), bazine cu apă curgătoare – tip topliţă, cu lungimea de 500-600 m, pentru creşterea lostriţei, lipanului, mihalţului, porcuşorului de vad, etc.

Ferma 3 – Acvacultură intensivă si superintensivă

Pe o suprafata de 4 ha, dotată cu sisteme de tip RAS (Recirculating Aquaculture Systems), pentru creşterea peştilor cu valoare economică ridicată, promovarea tehnologiilor noi de acvacultură şi furajare. Se vor realiza bazine mici, bazine mijlocii şi bazine de prematurare a reproducătorilor. Aici se va realiza cea de a doua staţie de incubaţie a puietului piscicol şi a doua staţie de creştere a zooplanctonului şi altor specii de hrană vie sau furaje vii – gândaci de făină (Tribollium sp.), viermi din familia Enchythraeidae (Enchytraeus albidus-grindale, micro), insecte din familia Chironomidae (Chironomus plumosus, Chironomus sanguineus), crustacee din ordinul Decapoda (Astacus fluviatilis), crustacee din ord. Isopoda (Pseudogammarus sp.), ord. Phyllopoda (Artemia salina, Artemia franciscana), ord. Copepoda (Cyclops strenuous, Archydiaptomus sp.), ord. Cladocera (genurile Daphnia – D. longispina, D. magna, D. pulex, Moina – M. birostris).