Acasă Statiunea Iasi

Statiunea Iasi

Stațiunea de cercetări pentru acvacultură și ecologie acvatică Iași

Staţiunea, cu profil știinţifico – didactic, desfășoară cercetări fundamentale şi aplicative pe linia asigurării calităţii mediului acvatic din amenajările piscicole şi apele publice, modernizării tehnologiilor piscicole şi elaborării de reţete performante de furaje pentru peşti.

Terenul pe care se întinde stațiunea are suprafaţa de 106.248 m2, iar baza materială a staţiunii cuprinde: laboratoarele de cercetări în hidrochimie, hidrobiologie, tehnologii piscicole, nutriţie, selecţie şi ameliorare, și în pescuit, o bibliotecă, staţia de reproducere artificială a peştilor (2800 m2), instalaţia de fabricare a hranei concentrate pentru peşti, biobaza piscicolă alcătuită din şase heleşteie, populate cu efective piscicole din 15 specii indigene şi aclimatizate.

Staţiunea întreţine relaţii ştiinţifice de colaborare şi parteneriat cu unităţi de profil din Ungaria, Italia, Franţa, Republica Moldova ş.a.

În perioada 2012-2014 s-a derulat un proiect de reabilitare şi modernizare fiind în prezent cea mai modernă staţiune de acest tip din România: Resources pilot center for cross-border preservation of the aquatic biodiversity of Prut River, finanţat prin Programul Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova, în valoare de 3,25 milioane euro.

Director: Nicolai Crăciun
Telefon: 0232 22 25 13
Adresa: Şos. Iași-Ciurea, km 5, Iași

Staţiunea de Cercetări pentru Acvacultură şi Ecologie Acvatică Iaşi este amplasată în partea de sud a Municipiului Iaşi, în zona Combinatului de Utilaj Greu, pe şoseaua Iaşi-Ciurea, în aval de barajul lacului de acumulare Ezăreni.

Înfiinţată în anul 1961, Staţiunea de Cercetări Piscicole Podu Iloaiei este cea mai veche unitate de profil din Moldova şi se găseşte pe acest amplasament începând cu anul 1985.