Acasă Studii evaluare adecvata, rapoarte privind impactul asupra mediului, bilanturi de mediu, rapoarte de mediu

Studii evaluare adecvata, rapoarte privind impactul asupra mediului, bilanturi de mediu, rapoarte de mediu

Echipa Aquaterra are o bogată experiență în întocmirea studiilor de evaluare adecvată, a rapoartelor privind impactul asupra mediului, a bilanțurilor de mediu și a rapoartelor de mediu.

Specialiștii noștri sunt biologi, ingineri, chimiști, economiști cu o bogată experiență și cunoaștere a condițiilor legale pe care proiectul de invetiție trebuie să le îndeplinească: atât la nivelul florei și faunei, cât și la nivelul parametrilor fizico-chimici.

Oferim garanția obținerii autorizațiilor pentru proiectul de investiții!

Studiile și rapoartele de evaluare pe care le-am elaborat au permis proiectelor de investiție să obțină autorizațiile de construcție și funcționare inclusiv în interiorul parcurilor naturale din rețeaua Natura 2000, cum ar fi:
Complexul turistic Satul European și Casa Comana aflat în Parcul Natural Comana, ferma intensivă de acvacultură în aria naturală Natura 2000 Suhaia, proiectul complex de alimentare cu apă, canalizare, stații de epurare și construcție de drumuri și edificii în Parcul Natural Comana, planuri de management pentru Parcul Natural Snagov și al ariei naturale de protecție specială avifaunistică Balta Suhaia.

În plus, em elaborat rapoartele pentru numeroase parcuri eoliene în județele Tulcea și Constanța, rapoarte privind impactul construcției centralei termoelectrice 1 x 800MW Galați asupra biodiversității, impactul amenajărilor hidroenergetice din județele Argeș și Suceava, aeroportul Adunații-Copăceni.

“Elektrituulikud” by Aleksander Kaasik – Own work. Licensed under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elektrituulikud.jpg #mediaviewer/File:Elektrituulikud.jpg

Am elaborat studii și rapoarte pentru amenajări hidrotehnice, centrale termoelectrice, parcuri eoliene, aeroporturi, amenajări piscicole microindustriale, complexe turistice, proiecte de alimentare cu apă, canalizare, stații de epurare și construcție de drumuri și edificii, o parte fiind amplasate chiar pe raza unor arii naturale protejate.

“Microhydro System” by DOE’s Office of Energy Efficiency and Renewable Energy – DOE’s Office of Energy Efficiency and Renewable Energy. Via Wikipedia – http://en.wikipedia.org/wiki/File:Microhydro_System.jpg

 

“Greater Cape Town 12.02.2007 16-41-31.2007 16-41-33” by Simisa – Own work Simisa (talk · contribs). Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greater_Cape_Town_12.02.2007_16-41-31.2007_16-41-33.JPG

S.E. Aquaterra este o asociaţie profesională de conservare a biodiversităţii, din 1991, care reuneşte specialişti din Universitatea Bucureşti – Facultatea de Biologie, ICAS – Colectivul de Cinegetică şi Salmonicultură, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură, Institutul de Biologie al Academiei Române, Universitatea „Al. I. Cuza” – Facultatea de Biologie, ingineri silvici care lucrează în Direcţiile Silvice judeţene, jurnalişti.

 

 Suntem atestați de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile prin Certificatul de Înregistrare emis la data de 23.02.2012, valabil pana la data 23.02.2017 conform cu OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări și completări prin legea 265/2006 cu modificările și completarile ulterioare și Ordinului Ministrului nr. 1026/2009 privind condițiile de elaborare a rapoartelor de mediu, rapoartelor privind impactul asupra mediului, bilanțurilor de mediu, rapoartelor de amplasament, rapoartelor de securitate și studiilor de evaluare adecvată. Suntem înscriși in Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului la pozitia 459. Atașăm ca dovadă o copie după certificatul de înregistrare care atestă dreptul nostru de a efectua aceste studii de cercetare și consultanță.

Încasările din studiile de impact asupra mediului se reîntorc în activitatea de cercetare ştiinţifică, conservare a biodiversităţii şi salvare a speciilor ameninţate cu dispariţia.

Din acest motiv construim baza de cercetare din nordul ţării pentru salvarea speciilor de peşti aflate în pragul dispariţiei: lostriţa, lipanul, aspretele, sturionii.

Lista studiilor și rapoartelor de mediu, evaluare adecvată, impactului asupra mediului, bilanțurilor de mediu și planurilor de management:

Crăciun Nicolae –S.E.AQUATERRA, Subcontract cu I.S.P.H. (Institutul de studiu şi proiectări hidroenergetice-colectivul de studii de impact de mediu), 1996, Studiu de impact ecologic produs asupra mediului de amenajarea hidoenergetică Schitu – Goleşti, jud. Argeş, 1996 -1997.
Crăciun Nicolae–S.E.AQUATERRA, 1996, subcontract de cercetare cu I.S.P.H. (Institutul de Studiu şi Proiectări Hidroenergetice-Colectivul de Studii de Impact de Mediu), 1996, Studiu de impact ecologic produs asupra mediului al amenajării hidroenergetice Râuşor-Râul Târgului, Lereşti, jud. Argeş.
Crăciun Nicolae–S.E.AQUATERRA, 2005, Subcontract cu S.C.G.E.S.A. PROD, Comana, Studiu de impact cu privire la impactul produs asupra mediului produs de amenajarea turistică ― Satul European Comana.
Crăciun Nicolae–S.E.AQUATERRA, 2006, Studiu de impact în colaborare cu ISPE, Studiu de impact asupra biodiversităţii al parcurilor eoline din comuna Valea Nucarilor, jud. Tulcea.
Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2006, Studiu de impact în colaborare cu ISPE, Studiu de impact asupra biodiversităţii al parcurilor eoline din comuna Valea Nucarilor, jud. Tulcea.
Crăciun Nicolae–S.E.AQUATERRA, 2007, Subcontract de cercetare a biodiversităţii şi realizare a studiului de impact cu Asociaţia Familială Croitoru, comuna Călugăreni, sat Crucea de Piatră, Jud. Giurgiu, Realizarea studiului de impact pentru Ferma Mixtă Familială şi casa de recuperare şi agrement realizate de asociaţia familială Croitoru Eugen şi Croitoru Valentina, mai – septembrie 2007.
Crăciun Nicolae–S.E.AQUATERRA, 2007, Subcontract cu asociaţia familială Ohreac Sandu, sat. Crucea de Piatră, Studiului de impact pentru Realizarea Fermei de Plante Medicinale realizată de Asociaţia Familială Sandu Ohreac.
Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2007, Studiu de impact în colaborare cu ISPE, Studiu privind impactul potenţial al parcurilor eoliene din zona Dorobanţu – Luminiţa – Topolog (jud. Tulcea, România) asupra biodiversităţii.
Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2007, Studiu de impact în colaborare cu ISPE, Studiu privind impactul potenţial al parcurilor eoliene din satele Văcăreni şi Isaccea (jud. Tulcea, România) asupra biodiversităţii.
Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2008, Studiu de impact în colaborare cu ISPE, Studiu privind impactul potenţial al Parcului Eolian Medgidia – Ciocarlia, (jud. Constanţa, Romania) asupra biodiversităţii, 2008.
Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2008, Studiu de impact în colaborare cu ISPE, Studiu privind impactul potenţial al Parcului Eeolian de la Peştera, (jud. Constanţa, Romania) asupra biodiversităţii.
Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2009, Studiu de impact în colaborare cu ISPE, Studiu privind impactul construcției centralei termoelectrice 1 x 800MW Zona Liberă Galați asupra biodiversității.
Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2009, Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Înfiinţarea complexului agroturistic Valea Gurbanului sau Casa Florin Pârvu.
Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2009, Studiu privind potențialul impact al investiției ‖Proiect complex de alimentare cu apa, canalizare, constructie drumuri si edificii social culturale in comuna Calugareni, jud. Giurgiu‖ asupra zonelor de protecție comunitară SCI-SPA Comana.
Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2009, Studiu privind impactul potenţial al pisciculturii intensive asupra speciilor şi habitatelor naturale din perimetrul ROSPA 0102 Suhaia.
Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2009, Raport de mediu la Planul de management al ariei naturale de protecție specială avifaunistică Balta Suhaia.
Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2010, Subcontract S.C. KVB Economic, Parc Eolian Socol – Studiu privind impactul potențial asupra faunei.
Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2010, Subcontract S.C. KVB Economic, Monitorizare și elaborare raport de monitorizare pentru aeroportul Adunații-Copăceni.
Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2010, Subcontract S.C. KVB Economic, Studiu de fezabilitate cu privire la realizarea parcului eolian din localitățile Mândreşti – Smulți – Crăiești-Orlești.
Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2010, Subcontract S.C. KVB Economic, Raport de monitorizare a biodiversității în zona Medgidia Sud – Peștera în vederea construirii unui parc eolian.
Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2012, S.C. KVB Economic, Planul de management al Parcului Natural Snagov.