Acasă Voluntariat

Voluntariat

Voluntariatul la Aquaterra

Voluntariatul este recunoscut ca experienta profesionala si vei putea sa te angajezi mai usor, incepandu-ti cariera impreuna cu echipa noastra. Voluntariatul se va desfasura la sediul organizatiei nostre si prin participarea la expeditiile si proiectele derulate de noi.

Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014.

Art. 2. – (1) Statul roman recunoaste valoarea sociala a activitatilor de voluntariat ca expresie a cetateniei active, a solidaritatii si responsabilitatii sociale, precum si valoarea profesionala ca expresie a dezvoltarii personale, profesionale, interculturale si lingvistice a persoanelor care desfasoara aceste activitati.

Art. 3. – In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) voluntariatul reprezinta participarea voluntarului persoana fizica la activitati de interes public desfasurate in folosul altor persoane sau al societatii, organizate de catre persoane juridice de drept public sau de drept privat, fara remuneratie, individual sau in grup;

e) voluntarul este orice persoana fizica, fara deosebire de rasa, origine etnica, religie, sex, opinie, apartenenta politica, care a dobandit capacitate de munca potrivit legislatiei in domeniul muncii si desfasoara activitati de voluntariat;

Art. 4. – Prezenta lege se fundamenteaza pe urmatoarele principii:
a) participarea ca voluntar, activitate de interes public, neremunerata si bazata pe o decizie liber consimtita a voluntarului;
b) implicarea activa a voluntarului in viata comunitatii;
c) desfasurarea voluntariatului cu excluderea remuneratiei din partea beneficiarului activitatii;
d) participarea persoanelor la activitatile de voluntariat, pe baza egalitatii de sanse si de tratament, fara discriminari;
e) activitatea de voluntariat nu substituie munca platita;
f) caracterul de interes public al activitatii de voluntariat.

Art. 7. (3) Autoritatile administratiei publice locale promoveaza si sustin organizarea de evenimente cu ocazia Zilei Internationale a Voluntariatului, in data de 5 decembrie a fiecarui an.

Art. 10.
(2) Activitatea de voluntariat se considera experienta profesionala si/sau in specialitate, in functie de tipul activitatii, daca aceasta este realizata in domeniul studiilor absolvite.
(3) Pe durata perioadei activitatii de voluntariat, precum si la incheierea activitatii de voluntariat, organizatia-gazda, la cererea voluntarului, elibereaza un certificat de voluntariat la care este anexat un raport de activitate. Acestea se intocmesc in limba romana daca au fost emise pe teritoriul Romaniei.
(4) Certificatul de voluntariat va contine urmatoarele elemente:
a) datele de identificare ale organizatiei-gazda care emite certificatul;
b) numarul de inregistrare si data emiterii certificatului;
c) numarul de inregistrare si data contractului de voluntariat;
d) numele, prenumele si datele de identificare ale voluntarului;
e) perioada si numarul de ore de voluntariat;
f) numele si prenumele coordonatorului voluntarilor;
g) numele si prenumele reprezentantului legal al organizatiei-gazda;
h) mentiunea „Voluntarul si organizatia emitenta sunt responsabili pentru veridicitatea datelor si informatiilor cuprinse in acest certificat”
(6) Raportul de activitate va contine urmatoarele elemente:
a) activitatile de voluntariat prestate;
b) atributiile asumate;
c) aptitudinile dobandite.

Art. 11. (1) Voluntariatul se desfasoara pe baza unui contract incheiat in forma scrisa, in limba romana, intre voluntar si organizatia-gazda. Obligatia de incheiere a contractului de voluntariat in forma scrisa revine organizatiei-gazda. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului

Art. 12. – Contractul de voluntariat trebuie sa contina minimum urmatoarele drepturi ale voluntarului:
a) dreptul de a desfasura activitatea de voluntariat in concordanta cu capacitatea si disponibilitatea acestuia;
b) dreptul de a solicita organizatiei-gazda eliberarea certificatului de voluntariat insotit de raportul de activitate;
c) dreptul la confidentialitate si protectia datelor personale;
d) dreptul la timp liber corespunzator cu activitatea de voluntariat.

Art. 13.
(1) Contractul de voluntariat trebuie sa contina urmatoarele obligatii ale voluntarului:
a) obligatia de a presta o activitate de interes public, fara remuneratie;
b) obligatia unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului – imbunatatirea calitatii vietii si reducerea saraciei, dezvoltare sustenabila, sanatate, prevenirea si gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea sociala si, totodata, lupta impotriva excluderii sociale si discriminarea;
c) obligatia voluntarului de a indeplini sarcinile prevazute in fisa de voluntariat, precum si respectarea instructiunilor stipulate in fisa de protectie a voluntarului;
d) obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadrul activitatii de voluntariat, pe perioada desfasurarii contractului de voluntariat si pe o perioada de 2 ani dupa incetarea acestuia;
e) obligatia de a anunta indisponibilitatea temporara de a presta activitatea de voluntariat in care este implicat;
(2) Raspunderea voluntarului in astfel de situatii se angajeaza potrivit regulilor stabilite in legislatia in vigoare si in regulamentele interne ale organizatiei-gazda.

Art. 14. – Contractul de voluntariat trebuie sa contina urmatoarele drepturi ale organizatiei-gazda:
a) dreptul de a stabili organizarea si functionarea activitatii de voluntariat;
b) dreptul de a initia continutul fisei de voluntariat, pe care o adapteaza la solicitarea si pregatirea voluntarului, precum si la tipul de activitati de voluntariat desfasurate de catre organizatia-gazda;
c) dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fisei de voluntariat prin coordonatorul de voluntari;
d) dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite in contractul de voluntariat, fisa de voluntariat si/sau in fisa de protectie a voluntarului.

Art. 15.
(1) Contractul de voluntariat trebuie sa contina urmatoarele obligatii ale organizatiei-gazda:
a) obligatia de a asigura desfasurarea activitatilor sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea conditiilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, in functie de natura si de caracteristicile activitatii respective;
b) obligatia de a suporta cheltuielile de hrana, cazare si transport pentru voluntar in desfasurarea activitatii sale de voluntariat;
c) obligatia de a suporta alte cheltuieli ocazionate de desfasurarea activitatii de voluntariat, cu exceptia celor aferente muncii prestate de catre voluntar.
(2) La solicitarea voluntarului, organizatia-gazda poate incheia contract de asigurare impotriva riscurilor de accident si de boala sau a altor riscuri ce decurg din natura activitatii, in functie de complexitatea activitatii la care participa acesta.

Presedintele Camerei Deputatilor Valeriu-Stefan Zgonea, Presedintele Senatului Calin-Constantin-Anton Popescu-Tariceanu Bucuresti, 24 iunie 2014, Nr. 78.

Sponsorii nostri

Sponsor Romstal

Centrul Regional de protectie a mediului

AIDROM

Informații Utile

Premiul I al Fundaţiei Internaţionale Ford Motor Company pentru activităţi de conservare a speciilor rare de plante şi animale în România

Societatea Ecologică Aquaterra este atestată de către ANCS

Proiect de Colaborare cu Facultatea de Biologie

Aquaterra este înscrisă în Registrul național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului al Min. Mediului și Păduri Europene